Utveckling
 
Produkter
Kundsidor

Personnummer online

Här finner du onlineversionen av programmet Personnummer som jag utvecklade för ett bra tag sedan. Det består av tre delar för svenska personnummer, vilka alla finns tillgängliga på webbsidan:

  1. Personnummersgenerator (gratis)
  2. Personnummersvalidator (gratis)
  3. Personsökning (abonnemang krävs)

Vem som helst kan alltså kostnadsfritt generera påhittade svenska personnummer i enlighet med specifika krav (kön, ålder och födelsedag) eller helt slumpmässigt samt kontrollera giltigheten av inmatade personnummer. Personnumrena kan eventuellt tillhöra riktiga personer. Mot en mindre avgift kan du köpa krediter för att kunna göra personsökningar (sökning i vissa offentliga register). Genom att ange valfri kombination av förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postort, telefonnummer kan du få tillbaka personnummer samt kompletterande namn-, adress- och telefonuppgifter, eller omvänt, kan du få samtliga uppgifter genom att uppge ett personnummer.

Licensavtal för Personnummer online

  1. De funktioner som tillhandahålls på webbplatsen är avsedda för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, skicka, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra eller sälja information eller tjänster som har erhållits från dessa funktioner.
  2. Genom att använda webbplatsen försäkrar du att du inte kommer att använda webbplatsen till olaglig verksamhet. Du står ensam ansvarig för all användning av webbplatsens funktioner. Om du är osäker på om de lagar och förordningar som gäller tillåter användning av de funktioner som webbplatsen erbjuder, uppmanas du att kontakta en jurist för juridisk rådgivning.
  3. I DEN MÅN ANNAT INTE FÖLJER AV TVINGANDE LAGSTIFTNING KOMMER LICENSGIVAREN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR FÖRLORADE INKOMSTER, VINSTER ELLER DATA, ELLER FÖR SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER IDEELLA SKADOR, OAVSETT ORSAK TILL SKADORNA OCH OAVSETT ANSVARSGRUND OM SKADORNA HAR UPPSTÅTT VID ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN. DETTA GÄLLER ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Under inga omständigheter, vare sig enligt kontrakt, försumlighet eller på annat sätt, skall licensgivarens ansvar gentemot dig överstiga det belopp du har betalat för funktionerna på denna webbplats.

Genom att klicka på "Jag accepterar" bekräftar du att du har läst och förstått samtliga avtalsvillkor ovan samt accepterar avtalet i sin helhet och intygar att du kommer att följa de regler och lagar som gäller för dig enligt detta avtal. Om du inte accepterar avtalet, ska du inte använda någon av funktionerna som tillhandahålls på denna webbplats.

If you do not understand the terms of this license agreement, do not use any function provided on this website.